T A Turist Bitola

 

Лиценца A

ТУРИСТ е членка на IATA, СКТМ, АТАМ, ГАЛИЛЕО, АМАДЕУС, ТЕЗ ТОУР, ГОГЛОБАЛ-ТРАВЕЛ


Од нас очекувајте исклучително професионален и коректен однос.

Тимот на ТУРИСТ е со долгогодишно искуство во областа на туризмот. 

Од 2001 год. сме поврзани со светскиот хотелски-резервационен систем
GOGLOBAL-ТРАВЕЛ – од Израел, и во секој момент можете од нас да добиете сместување, 
во повеќе од 80 000 хотели со околу 4 милиони соби во 183 земји во светот на 6 континенти , 
трансфери, рент а кар. (во досегашниот тек на работењето со Го Г лобал-травел сме реализирале 
околу 40 000 резервации низ цел свет за наши граѓани)

Од 2009 година сме генерални застапници за Тез Тоур, еден од најголемите туроператори во светот

Поседуваме
лиценца А. издадена од Министерството за економија на Република Македонија 

сертификат IATA издаден од Женева - Швајцарија
сертификат за користење систем GALILEO
сертификат за користење систем АМАДЕУС 

Жиро сметка: 500 0000000200-09
Депонент: Стопанска Банка АД.Битола

Жиро сметка: 3201 0000 23643 76
Депонент: Централна Кооперативна банка
 

 Видете ги нашите понуди